สวนวังทิพย์ หมู่ 13 ต. เขาพระ

เป็นแหล่งท่องเที่ยว ปลูกดอกดาหลามาก และสวยงาม เริ่มต้นได้พันธุ์จากโครงการหลวง และดำเนินการมาปี 2515 ในพื้นที่ 65 ไร่ มีนักท่องเที่ยวมาดูงานตลอด เจ้าของกิจการชื่อ นายโสคทิพย์ ทิวแก้ว รายได้จากจำหน่าย ดอกดาหลา 25,000 บาท/เดือน เป็นอาชีพหลัก