สวนสุขภาพสุริยะภรต

เป็นแหล่งท่องเที่ยวของเอกชนที่สามารถจะเข้าไปชมธรรมชาติได้ ซึ่งเปิดให้บริการแก่ประชาชนทั่วไปมีห้องพัก ห้องประชุม ห้องอาหาร (คาราโอเกะ)