บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์

เกิดมาตั้งแต่เมื่อใดไม่มีใครทราบ ใช้เป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์ ในการประกอบพิธีกรรมต่างๆ ของประเทศ