วัดสุนทรพิชิตาราม

เป็นวัดที่สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 1