ห้วยขาแข้งคันทรี่โฮมรีสอร์ท

102 หมู่ 8 บ้านไร่ใหม่ ต.คอกควาย อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61140 โทร. (01) 2103893, (056) 3736351, 3736038 โทรสาร. (056) 7295247ห้องปรับอากาศเตียงคู่ ราคา 1,400 บาท
ห้องพัดลมเตียงคู่ ราคา 1,000 บาท