น้ำตกบ้านดง

ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 ต.คอกควาย อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี น้ำตกมี 4 ชั้น