ร้านดอกไม้ - ใบหญ้า

ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 3 ต.บางบริบูรณ์ อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี