เขื่อนกักเก็บน้ำคลองช่องลม

ตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่ที่ 9 บ้านสวนส้ม อยู่ห่างจากถนนเพชรเกษม 12 กิโลเมตร เป็นเขื่อนเก็บกักน้ำสำหรับการทำน้ำประปาให้บริการแก่ราษฎรตำบลเขาล้านและตำบลใกล้เคียง