วัดกุยบุรี

เป็นวัดที่ตั้งมาตั้งแต่โบราณกาล เดิมชื่อว่าวัดกุย ติดกับแม่น้ำกุยบุรีฝั่งซ้าย และอยู่ทางทิศตะวันตกของถนนเพชรเกษม บริเวณตั้งวัดในปัจจุบันเดิมมีอยู่ 7 วัดแต่ได้รวมเข้าเป็นวัดเดียวกัน โบราณวัตถุที่ยังเหลืออยู่คือ พระพุทธรูปประทับนั่งปางมารวิชัยทำจากหินทรายสีแดง