วัดวังยาว

พระวิริยากรโกศล ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอกุยบุรีเจ้าอาวาสวัดวังยาว ได้เล่าว่า หลายร้อยปีผ่านมากุยบุรีไม่มีเครื่องหมายบ่งยบอกถึงความเจริญรุ่งเรืองที่เป็นเมืองเก่าต่อไปภายหน้าจะไม่ทราบว่า เมืองกุยบุรีเดิมอยุ่ที่ใดจึงเห็นสมควรจัดสร้างพระมหาธาตุเจดีย์ไว้เป็นปูชนียสถานที่ควารต่อการบูชา ระลึกถึงของเมืองกุยบุรี โดยสร้างขึ้นในพื้นที่ธรณีสงฆ์ของวัดยาว