พิพิธภัณฑ์กุยบุรี

เริ่มจัดตั้งโดยอาจารย์ชัยสิทธิ์ ชลอสันติกุล อาจารย์หมวดสังคม โรงเรียนกุยวิทยา ได้เมื่อปี พ.ศ.2533 ซึ่งได้รวบรวมผลิตภัณฑ์ และโบราณวัตถุจากผู้ปกครองเด็ก เพื่อเก็บไว้ให้เด็กนักเรียน หรือเด็กรุ่นหลังได้ศึกษา