เขื่อนปราณบุรี

ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 2 บ้านวังปลา โดยรอบมีทัศนียภาพที่งดงามมาก โดยเฉพาะในช่วงตอนเช้าที่พระอาทิตย์ขึ้นและตอนเย็นที่พระอาทิตย์กำลังตก เหมาะสำหรับที่จะนั่งเรือชมทิวทัศนียภาพหรือตกปลาเพื่อผ่อนคลายอารมณ์