วัดพระธาตุดอยกองมู

ตั้งอยู่บนดอยกองมู ทางทิศตะวันตกของตัวเมืองแม่ฮ่องสอน มีทางขึ้นภูเขาไปอีกประมาณ 1.5 กม. เดิมเรียก วัดปลายดอย เป็นปูชนียสถานคู่บ้านคู่เมืองที่สำคัญประกอบด้วยพระธาตุเจดีย์ 2 องค์ พระเจดีย์องค์ใหญ่สร้างโดย "จองต่องสู่" เมื่อ 2403 เป็นที่บรรจุพระธาตุของพระโมคคัลลานะเถระ นำมาจากพม่า พระธาตุเจดีย์องค์เล็กสร้างเมื่อ 2417 โดย "พระยาสิงหนาทราชา" เจ้าเมืองแม่ฮ่องสอนคนแรก จากวัดมองเห็นภูมิประเทศ และสภาพตัวเมืองแม่ฮ่องสอนได้อย่างชัดเจน สวยงามมาก วัดมีงานประจำปี เช่น วันปีใหม่ วันสงกรานต์ วันออกพรรษาจะมีการตักบาตรเทโว