ท่าฉลอม

หมู่บ้านชาวประมงท่าฉลอม เป็นตำบลใหญ่เรียกว่าท่าฉลอม เป็นเขตสุขาภิบาลแห่งแรกในประเทศไทย มีผู้ประกอบอาชีพประมงเป็นจำนวนมาก มีตลาดและกิจการต่อเรือตั้งเรียงรายอยู่บนฝั่งแม่น้ำท่าจีน