วัดแม่กา

เป็นวัดที่เป็นศูนย์รวมน้ำใจของชาวบ้านและภายในวัดยังมีการเก็บรักษาของเก่าและวัตถุโบราณต่าง ๆ ให้ดูอีกด้วย