อนุสาวรีย์ ร.อ.แฮนส์ มากว๊อร์ด เยนเซน

เป็นอนุสาวรีย์ที่สร้างเพื่อระลึกถึงวีรกรรมของตำรวจชาวเดนมาร์ก ซึ่งเข้ามารับราชการเป็นอาสาสมัครเป็นตำรวจไทยซึ่งเป็นผู้ตรวจตำรวจนครลำปาง ซึ่งได้นำกำลังมาช่วยปราบโจรเงี้ยวที่เข้าโจมตีหัวเมืองต่าง ๆ และโจรเงี้ยวได้แพ้พ่ายและหลบหนี แต่ ร.อ.แฮนส์ มากว๊อร์ด เยนเซน ไม่ลดละยังคงไล่โจมตีไปเรื่อย ๆ จนมาถึงป่าห้วยเกี๋ยง ตนอแม่กาท่าข้าม ใกล้ต้นมะเดื่อ ถูกโจรเงี้ยวดักซุ่มยิงเสียชีวิตทันที จึงได้มีการสร้างอนุสาวรีย์ไว้ ณ กม.41 ถนนสายลำปาง-พะเยา เชียงราย ถนนพหลโยธิน