น้ำตกห้วยทรายแดง

เป็นน้ำตกหลายชั้น แต่ละชั้นไม่สูงนักมีลำธารหินสีสวยงาม อยู่กลางป่าลึกล้อมรอบด้วยต้นไม้นานาพรรณ อยู่ที่ หมู่ที่ 1 บ้านหม้อแกงทอง ระยะทางจากถนนถึงน้ำตกประมาณ 8 กม.