ถ้ำหลวง/ถ้ำหัวหมี

เป็นถ้ำขนาดใหญ่อยู่กลางป่าลึก มีบริเวณกว้างมากภายในมีหินงอกหินย้อย งดงามตั้งอยู่ที่ ม.18 บ้านแม่ต๋ำ ระยะทางจากถนนถึงถ้ำประมาณ 15 กม.