ทุ่งบัวตอง

ทุ่งบัวตองเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อของอำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งจะบานสะพรั่งในเดือนตุลาคม ถึงเดือนธันวาคม ของทุก ๆ ปี และมีนักท่องเที่ยวนิยมมาเที่ยวเป็นจำนวนมาก