ถ้ำหม่าจ่าง

ตั้งอยู่หมู่ที่ 8 บ้านแม่นะ ตำบลแม่นาเติง อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นสถานที่พักผ่อนของชาวอำเภอปาย