น้ำตกหมอแปง

น้ำตกหมอแปง ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 บ้านหมอแปง ตำบลนาเติง อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวต่างชาติ น้ำตกหมอแปงมีทั้งหมด 3 ชั้น แต่ละชั้นมีความสูงประมาณ 10 เมตร มีน้ำไหลผ่านตลอดปี