น้ำพุร้อนบ้านท่าปาย

เป็นบ่อน้ำพุร้อนตามธรรมชาติ มีน้ำร้อนผุดขึ้นมาจากใต้ดิน จำนวนหลายบ่อ ไหลลงสู่ลำธาร