ถ้ำแม่อุสุ

อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอท่าสองยางตามถนนสายแม่สะเรียง 13 กิโลเมตร เป็นถ้ำที่มีลำห้วยแม่อุสุไหลผ่านก่อนที่สายน้ำทั้งหมดจะไหลลงแม่น้ำเมย ความยาวของถ้ำประมาณ 2 กิโลเมตร อากาศในถ้ำเย็นสบาย