สวนผีเสื้อพานี

สวนผีเสื้อและสวนสมุนไพรพานี เป็นสวนธรรมชาติปราศจากมลพิษ เหมาะสำหรับเป็นสถานที่ชมผีเสื้อ และแหล่งท่องเที่ยวแห่งแรกของชาวหัวหิน ที่แวดล้อมด้วยพันธุ์ไม้พื้นบ้านหายากนานาชนิด ชมผีเสื้อพันธุ์ท้องถิ่นเพลิดเพลินการชมวังมัจฉา และกล้วยไม้สวยงาม ตระการตา นอกจากนี้เชิญชมสมุนไพรไทย และพืชผักสวนครัว อีกทั้งสามารถซื้อสินค้าที่ระลึก และของฝากพื้นบ้านจากแหล่งต่างๆ