ถ้ำพระ

ตั้งอยู่ทิศเหนือของตำบลอัคคะคำ คือ บ้านอวยศรี หมู่ที่ 10 ต.อัคคะคำ สภาพเป็นภูเขา มีถ้ำอยู่ใต้โขดหินขนาดใหญ่ มีน้ำตกไหลตลอดปี อยู่ห่างจากบ้านอวยศรีประมาณ 6 กม.