ถ้ำแก้วโกมล

ตั้งอยู่ที่หมู่ 14 บ้านห้วยริน ตำบลแม่ลาน้อย อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ภายในถ้ำจะพบผลึกแร่แคลไซต์ตามผนังถ้ำและที่พื้น ในถ้ำจะแบ่งออกเป็น 5 ห้อง ในห้องที่ 2, 4 และ 5 เป็นห้องที่มีผลึกแคลไซต์ทั่วไป เมื่อต้องแสงไฟจะกลายเป็นสีประกายวาววับ ถ้ำนี้มีอายุราว 400 ปี ความยาวจากปากถ้ำถึงก้นประมาณ 120 เมตร