อุทยานแห่งชาติแม่เงา

ตั้งอยู่ที่หมู่ 3 บ้านแม่เลาะ ตำบลแม่สวด อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ระยะทางห่างจากที่ว่าการอำเภอสบเมย 20 กม.เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจตามธรรมชาติ ในบริเวณมีบ้านพัก จุดกลางเต้นท์ ร้านอาหาร กิจกรรมทางน้ำ เช่น ล่องแพ ตกปลา