น้ำตกโอโกโร

ตั้งอยู่ที่หมู่ 9 บ้านนาดอย ตำบลแม่สวด อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นน้ำตกธรรมชาติที่สวยงาม การเดินทางสามารถใช้เส้นทางแม่เงา - อุมโล๊ะ ระยะทางประมาณ 44 กม. จากที่ว่าการอำเภอสบเมย