อ่าวมะนาว

ตั้งอยู่ในบริเวณกองบิน 53 ตำบลเกาะหลัก อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ห่างจากตัวเมือง 4 กม. มีเขาล้อมหมวกกั้น ให้อ่าวประจวบและอ่าวมะนาวแยกจากกัน มีหาดทรายขาวสะอาด น้ำทะเลใส บรรยากาศเงียบสงบ ปลอดภัย