วัดเขาแดง

เป็นวัดที่มีความสวยงาม บริเวณหน้าวัดเป็นจุดลงเรือเพื่อล่องคลองเขาแดงของนักท่องเที่ยว