ถ้ำไทร

ตั้งอยู่ที่หมู่ 1 บ้านคุ้งโตนด ตำบลเขาแดง อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระยะทางในการเดินขึ้นถ้ำประมาณ 280 เมตร ภายในถ้ำค่อนข้างมืด