อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด

เป็นอุทยานแห่งชาติประเภททางทะเลแห่งแรกของประเทศไทย มีเนื้อที่ประมาณ 98.08 ตารางกิโลเมตร สภาพภูมิประเทศเป็นภูเขาหินปูนสูงชัน ผสมที่ราบชายฝั่งทะเล ชายหาดเป็นหาดเลนและทราย ด้านตะวะนตกของอุทยานมีพื้นที่ราบน้ำขังตลอดปี คือ "ทุ่งสามร้อยยอด"