ล่องคลองเขาแดง

มีเรือรับจ้างรับนักท่องเที่ยวล่องคลองเขาแดง เพื่อชมทิวทัศน์บริเวณเขตคลองดอนยายหนู - คลองเขาแดง ซึ่งมีทัศนียภาพสวยงามมาก มีนักท่องเที่ยวนิยมมาเที่ยวมากขึ้นเรื่อย ๆ