ถ้ำไก่หล่น

อยู่ห่างจากอำเภอหัวหินประมาณ 33 กม. ตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่ 6 บ้านหนองกระทุ่ม ตำบลหนองพลับ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นถ้ำขนาดกลางมีหินงอกหินย้อยสวยงามมาก