ถ้ำลับแล

อยู่ในเทือกเขาเดียวกันกับถ้ำไก่หล่น แต่จะถึงก่อนถ้ำไก่หล่น มีความสวยงามมาก