ถ้ำดาว

อยู่ในเทือกเขาเดียวกันกับถ้ำลับแล และถ้ำไก่หล่น แต่อยู่ในพื้นที่หมู่ 2 บ้านหนองพลับ ตำบลหนองพลับ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์