ป่าชายเลนบ้านเปร็ดใน

เป็นแหล่งท่องเที่ยวและสถานที่ศึกษาของนักศึกษา เป็นสถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ มีเนื้อที่ประมาณ 140 ไร่ ตั้งอยู่ ม.2 ต.ห้วงน้ำขาว อ.เมือง จ.ตราด กิจกรรมภายในประกอบด้วยเส้นทางเดินป่าศึกษาธรรมชาติของระบบนิเวศน์ของป่าชายเลน และนั่งเรือชมทัศนียภาพที่สวยงามของป่า ปัจจุบันได้รับความสนใจจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนเดินทางมาศึกษาดูงานสำหรับคณะที่สนใจที่จะพักแรมค้างคืน จะมีบริการสถานพักแรมของชุมชนไว้บริการพักแรมแบบโฮมเสย์ ติดต่อได้ที่ 089-542 8925