วัดศรีจันทร์

ตั้งอยู่ที่หมู่ 1 บ้านหนองโน ตำบลหนองโน อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น จากความร่วมมือร่วมใจของชาวบ้านในหมู่บ้าน สมัยเก่าแก่ได้มีการบริจาคด้วยจิตศรัทธาสร้างโบสถ์ที่มีความสวยงามวิจิตรบรรจงเป็นอย่างมาก ซึ่งแตกต่างจากโบสถ์วัดอื่น ๆ