หนองสะอาด

อยู่ที่หมู่ 12 บ้านสะอาง ต.ห้วยเหนือ เป็นหนองน้ำที่มีขนาดใหญ่ และเป็นหนองที่เก่าแก่แห่งหนึ่งของอำเภอขุขันธ์ หรือของตำบลห้วยเหนือ และยังเป็นแหล่งหาปลาของคน
ในชุมชน บรรยากาศร่มรื่น