วัดบูรพามหาพุทธาราม

เป็นวัดเก่าแก่ เป็นที่นับถือของคนในตำบล ภายในบริเวณวัดจะมีต้นไม้ใหญ่ ร่มรื่น และมีพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ คู่บ้านคู่เมืองอายุหลายร้อยปี ตั้งอยู่ที่ ม. 4 บ้านพราน ต.ห้วยเหนือ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ