เขื่อนดินบ้านตันหยง

เป็นเขื่อนดินขนาดเล็ก หลังเขื่อนเป็นแหล่งน้ำ เหมาะสำหรับเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและเป็นสถานที่ท่องเที่ยว ห่างจากจังหวัดยะลาประมาณ 21 กิโลเมตร และห่างจากอำเภอยะหา ประมาณ 13 กิโลเมตร