เสาเจ้าแม่นางหิน

ตั้งอยู่บ้านสั้น หมู่ 1 ต.อาจสามารถ อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด อยู่ด้านหลังที่ว่าการอำเภออาจสามารถ บริเวณโดยรอบเป็นหนองน้ำ เรียกว่าหนองหูลิง แม่นางหิน เป็นหินที่ขุดได้ในหนองหูลิง เป็นศิลาแลง ลักษณะคล้ายเสา ตรงกลางกลวง เป็นที่กราบไหว้สักการะบูชาของชาวอำเภออาจสามารถ และบุคคลทั่วไป