วัดดงเจ้าปู่มเหศักดิ์

ตั้งอยู่บ้านร่องคำ หมู่ 5 ต.อาจสามารถ อ.อาจสามารถ ระยะทางจากตัวอำเภอถึงวัด ประมาณ 6 กม. เส้นทางสะดวกสบาย เป็นทางลาดยางตลอดสาย เส้นทางสายอาจสามารถ-พนมไพร เข้าทางบ้านใหม่พัฒนา หมู่ 14 ต.อาจสามารถ ประมาณ 1 กม. ศาลเจ้าปู่มเหศักดิ์ เป็นโบราณสถานเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองของอำเภออาจสามารถ มีโบสถ์ซึ่งก่อตั้งตั้งแต่สมัยโบราณ หันหน้าไปทางทิศใต้ และมีแผ่นจารึกโบราณ ซึ่งเป็นที่สักการะของชาวอำเภออาจสามารถ และบุคคลทั่วไป