ศูนย์ศึกษาป่าชายเลน

บริเวณป่าชายเลนเป็นชุมชนประมงขนาดเล็ก ชาวประมงจะนำอาหารทะเลสดมาจำหน่ายในช่วงเวลา 05.00 - 07.00 น. และเป็นแหล่งศึกษาพันธุ์ไม้ป่าชายเลนจำนวนมาก มีนกให้ดูหลายชนิด เช่น นกเงือก นกกระเต้น นกเขาแฟ๊บ ฯลฯ