วัดคิรีวิหาร

เป็นวัดเก่าแก่อายุประมาณ 150 ปี บริเวณวัดตั้งอยู่บนเนินเขา มีผู้มีจิตศรัทธาได้มาบริจาคสร้างเก๋งจีนและได้นำพระพุทธรูปจากเมืองจีนมาประดิษฐานไว้ที่ตำหนักเก๋งจีน และยังมีรอยพระพุทธบาท ซึ่งมีประชาชนได้มาสักการะบูชากันเป็นประจำ