หาดบึงเกลือ

เป็นหาดทรายทอดยาว และมีแพสำหรับนั่งรับประทานอาหาร ชมวิวทิวทัศน์รอบ ๆ หาด บรรยากาศดี อากาศเย็นสบาย เหมาะสำหรับเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ