วังใหญ่

วังใหญ่ เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ โดยมีลำเสียว ลำห้วยแล้ง ไหลมาบรรจบกัน ทำให้เกิดแหล่งน้ำขนาดใหญ่สวยงามมาก มีแอ่งน้ำที่มีเนื้อที่ประมาณ 20 ไร่ และล้อมรอบด้วยต้นไม้นานาชนิด ประมาณ 300 ไร่ มีวัตถุโบราณเป็นที่เคารพสักการะ มีหินศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งเป็นวัตถุมงคล บรรยากาศร่มรื่นสวยงาม เหมาะสำหรับพักผ่อนหย่อนใจ