น้ำตกถ้ำโสดา

อยู่ในพื้นที่บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ 9 ตำบลภูเขาทอง ซึ่งแต่ดั้งเดิมมีสองสามี-ภรรยา ชื่อนายเล่นโส และนางดา ออกไปหาอาหารป่าเป็นประจำทุกวันที่บริเวณภูเขียว เมื่อเหนื่อยล้าก็จะกลับมาพักที่ถ้ำแห่งนี้เป็นประจำ จนชาวบ้านได้เรียกชื่อว่าถ้ำโส-ดา ในปี 2540 ได้บูรณะเป็นแหล่งท่องเที่ยว/มีสำนักสงฆ์ จนถึงปัจจุบัน