บ่อน้ำพุธรรมชาติ(วัดพุทธธรรมน้ำพุ)

เป็นบ่อน้ำพุธรรมชาติ ที่ผุดขึ้นมาจากใต้พื้นดิน ที่มีน้ำใสสะอาด และผุดขึ้นมาเป็นเวลาหลายชั่วอายุคน มีน้ำไหลตลอดปี อยู่ในเขตพื้นที่บ้านโนนสวาสดิ์ หมู่ที่ 4 ซึ่งปัจจุบันได้เข้าแผนพัฒนาตำบลในการพัฒนาปรับปรุงเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ และแหล่งท่องเที่ยว