โบสถ์เก่า

เป็นโบสถ์เก่าของวัดแสงสิริธรรม เป็นประดิษฐานพระพุทธรูปหลวงพ่อดำและหลวงพ่อโตอันศักดิ์สิทธิ์